Bất Động Sản Nhà Mới Họp Tổng Kết Công Tác Năm 2019 Và Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm 2020

Chiều ngày 6/1/2020 Công ty BĐS Nhà Mới đã tổ chức họp “Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020” nhằm đánh giá và nhìn nhận lại những hoạt động trong năm 2019 vừa qua từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho năm mới 2020.

Cuộc họp được tổ chức với đầy đủ các thành viên vì đây là dịp toàn thể nhân viên công ty cùng ngồi lại tổng kết các thành quả đã gặt hái được trong năm qua, cũng như đề ra các kế hoạch cho năm tới.

Trong năm 2019, mặc dù có nhiều khó khăn chủ quan và khách quan nhưng được sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể thành viên công ty, nhìn chung Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2019. Ban giám đốc cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những kế hoạch trọng điểm cho một năm mới đầy thách thức theo tinh thần: “ĐOÀN KẾT VÌ MỘT NHÀ MỚI NĂNG ĐỘNG VÀ VỮNG MẠNH”.

Buổi họp tổng kết cũng là dịp tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của minh góp phần tạo lên sự vững mạnh của công ty.

Năm 2019, anh Trần Đông, chị Lâm Hòa và chị Quỳnh Phương là những thành viên đạt kết quả cao nhất công ty với doanh số cao. Đồng thời, Anh Trần Đông nhận được giải thưởng ” NHÂN VẬT CỦA NĂM” do công ty BĐS Nhà Mới trao tặng. Đây là một trong những thành tích rất đáng ghi nhận.

Sau phần tổng kết về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ông ” Vũ Huy Khoái – Giám đốc công ty” đã sơ lược lại tình hình hoạt động công ty 2019  và đưa ra định hướng hoạt động cho công ty trong năm tới.

 

 

 

 

0931416699